Aktuální ceny PHM

NATURAL 95 28,40 Kč
DIESEL 27,40 Kč

Kontakt

A G R O Kunčice, a.s.
č.p. 51
543 61 Kunčice nad Labem

 

Tel.: +420 737 245 329

E-mail: kuncice@dsagro.cz

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti
A G R O Kunčice, a.s.
se sídlem č.p. 51, 543 61 Kunčice nad Labem, IČ: 45534161
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B.566,
den zápisu 17.4.1992 (dále jen „Společnost“)
svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na úterý 25.6.2019 od 14:00 hodin

do jednací místnosti DS Holding a.s. Libštát čp. 169, 51203 Libštát